skip to Main Content
ỦNG HỘ

Nếu bạn cần giúp đỡ

Nước chanh đá là một ứng dụng hẹn hò và sự kiện miễn phí mới. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí để sử dụng trong phiên bản quảng cáo của chúng tôi. Bạn có thể kết hợp, trò chuyện và sử dụng tất cả các chức năng mà bạn đã quen sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi đang nỗ lực làm cho ứng dụng này trở nên tốt hơn nữa với một số chức năng mới.

Bạn có cần hỗ trợ hoặc bạn muốn đưa ra phản hồi.

Sau đó gửi email tới support@icylemonade.com hoặc đặt câu hỏi trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.