skip to Main Content
Điều kiện

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn chấp nhận các điều khoản bằng cách đặt mua sản phẩm/đăng ký từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên in ra các điều khoản và điều kiện và lưu tài liệu phòng trường hợp bạn cần sau này. Để mua sắm tại www.IcyLemonade.com bạn phải đủ 17 tuổi (Mỹ). Chúng tôi có quyền hủy đơn hàng từ những người đã cung cấp thông tin cá nhân không chính xác. Chúng tôi có quyền đối với bất kỳ sai sót nào về giá có thể xảy ra.

Nói chung là

IcyLemonade.com là một dịch vụ ứng dụng hẹn hò đa sự kiện và đa kỹ thuật số và là đầu tàu của EDDBEE GROUP AB ở Thụy Điển. Việc bắt đầu tài khoản của bạn được thực hiện bằng cách truy cập www.IcyLemonade.com hoặc tải xuống ứng dụng và đăng ký tài khoản của bạn, nơi bạn chọn đăng ký. Để bạn cảm thấy an tâm khi mua hàng, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email info@icylemonade.com nếu bạn có thắc mắc về đơn đặt hàng của mình. Sau khi bắt đầu đăng ký, bạn đồng ý theo dõi địa chỉ email đã đăng ký của mình vì mọi liên lạc liên quan đến đăng ký của bạn sẽ qua email.

Giá cả và thanh toán

Tất cả giá đều bằng đô la Mỹ. Khi bạn mua sắm tại info@icylemonade.com , việc thanh toán bằng thẻ sẽ được xử lý bởi Google hoặc Apple, một giải pháp thanh toán điện tử an toàn. Mọi thông tin thẻ được lưu trữ theo đúng quy định từ mạng lưới thẻ. Không có dữ liệu thẻ tín dụng nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, ngay cả khi bạn chọn lưu thẻ để mua hàng trong tương lai. Nó được lưu trữ bởi Google hoặc Apple. Bảng sao kê ngân hàng của bạn có thể ghi icylemonade.com hoặc EDDBEE GROUP AB. Thanh toán cho thuê bao hàng tháng được thực hiện hàng tháng. Nếu không thanh toán được thực hiện, đăng ký sẽ được chuyển sang đăng ký miễn phí.

Chính sách hoàn trả

Với tư cách là người tiêu dùng, bạn có 14 ngày để thay đổi quyết định theo Đạo luật Hợp đồng Khoảng cách và các hợp đồng bên ngoài cơ sở kinh doanh, kể từ thời điểm bạn đặt dịch vụ. Quyền rút tiền sẽ kết thúc khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ, tức là khi bạn đã đăng ký thông tin (ngựa, dịch vụ, thiết bị, đào tạo, người dùng) trong đăng ký của mình. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng hoặc muốn hủy đăng ký hàng tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ hoặc chi tiết liên hệ bạn nhận được qua xác nhận đơn hàng. Sau đó chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn ngay lập tức.

Xác nhận

Khi đơn đặt hàng của bạn đã được nhận, một email xác nhận sẽ được gửi cho bạn với các chi tiết về đơn đặt hàng của bạn. Lưu lại xác nhận đơn hàng để có trong tay đề phòng trường hợp liên hệ với Icy Lemonade.

Trong trường hợp tranh chấp

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Ủy ban Quốc gia về Khuyến nghị Tranh chấp Người tiêu dùng (ARN) sẽ tuân theo.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất kỳ tài liệu nào có sẵn thông qua trang web chủ yếu nhằm mục đích chung và không phải là lời khuyên hoặc khuyến nghị. Thông tin không phải lúc nào cũng đầy đủ và cập nhật. Lỗi và thiếu sót kỹ thuật cũng có thể xảy ra.

Eddbee Group AB không chịu trách nhiệm về thông tin và tài liệu trên dịch vụ do người dùng khác xuất bản (còn gọi là tài liệu do người dùng tạo). Trong trường hợp có sai sót về thông tin hoặc tài liệu trên Eddbee Group, bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Eddbee Group nếu muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hoặc tài liệu đó. Tuy nhiên, Eddbee Group AB luôn xóa thông tin hoặc tài liệu vi phạm rõ ràng bản quyền của người khác hoặc mang tính chất tội phạm nếu Eddbee Group AB nhận được thông tin về việc phổ biến thông tin hoặc tài liệu đó trên trang web.

Tập đoàn Eddbee có quyền công bố thông tin mà mỗi thành viên liệt kê trong hồ sơ công khai của họ trên Tập đoàn Eddbee cũng như trong e-mail cho các thành viên khác của Tập đoàn Eddbee. Một thành viên cá nhân không có quyền sao chép thông tin mà thành viên khác đã đăng mà không có sự cho phép của thành viên tương ứng và Eddbee Group. Cũng không được phép liên kết tới hồ sơ thành viên cụ thể trên Eddbee Group trên các trang web bên ngoài.

Eddbee Group không ngừng làm việc về bảo mật CNTT. Tuy nhiên, thật không may, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web không có các thành phần có hại. Do đó, vì lợi ích của riêng bạn, bạn được yêu cầu không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của mình qua hệ thống nhắn tin hoặc theo các liên kết qua tin nhắn riêng tư hoặc tải xuống bất kỳ loại phần mềm nào. Eddbee Group không bao giờ yêu cầu số an sinh xã hội hoặc thông tin thanh toán của bạn vì chúng tôi là dịch vụ miễn phí sử dụng.

Eddbee Group không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều kiện

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và cho mục đích duy nhất là sử dụng Dịch vụ, Công ty theo đây cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể thu hồi, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để:

Cài đặt bất kỳ hoặc tất cả các ứng dụng di động trên một hoặc nhiều thiết bị di động do bạn sở hữu, dưới sự kiểm soát của bạn và đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu của công ty.
Cài đặt bất kỳ hoặc tất cả các ứng dụng dành cho máy tính để bàn trên một hoặc nhiều máy tính do bạn sở hữu, dưới sự kiểm soát của bạn và đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu của công ty.
Xem, đánh giá và sử dụng Ứng dụng cũng như mọi thông tin liên quan do Công ty cung cấp cho bạn.
Bạn đồng ý không truy cập hoặc cố gắng truy cập Dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện nào khác ngoài Trang web hoặc Ứng dụng. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập hoặc cố gắng truy cập Dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng tập lệnh, bot, ứng dụng bên thứ ba trái phép, trình thu thập thông tin hoặc trình thu thập dữ liệu).

Bạn đồng ý rằng, liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng, Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc, quy định hoặc hiệp ước hiện hành nào.

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, Trang web và/hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép rõ ràng.

Xóa tất cả các thông báo độc quyền khỏi Dịch vụ hoặc bản sao phần mềm do Công ty (Phần mềm) cung cấp cho bạn.
Nguyên nhân, cho phép hoặc cho phép sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, dịch thuật, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời hoặc hack Ứng dụng, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm nào.
Bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, hoạt động như một đại lý dịch vụ hoặc cấp quyền cho Ứng dụng, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy phép phụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.
Đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố sai lệch, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo nào về Công ty và/hoặc Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ.
Cấm sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi

Bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn bị cấm thực hiện những điều sau:

Quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm tổn hại, phỉ báng, bôi nhọ, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật.
Gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm.
Thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác.
Tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng của Ứng dụng hoặc hoạt động Dịch vụ của chúng tôi.
Vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
Khuyến khích người khác thực hiện hoặc tham gia vào các hành vi trái pháp luật.
Vi phạm các quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh của địa phương, liên bang, tỉnh hoặc quốc tế.
Xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
Thư rác, Lừa đảo, Pharm, Lý do, Nhện, Thu thập thông tin hoặc Cạo.
Vì bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi.
Sử dụng Ứng dụng, Trang web và/hoặc Dịch vụ để:

Phát triển, tạo ra, truyền tải hoặc lưu trữ thông tin bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, xúc phạm, hận thù, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc nhằm khuyến khích hành vi có thể bị coi là tội phạm.
Thực hiện bất kỳ thông tin liên lạc thương mại không được yêu cầu nào không được pháp luật hiện hành cho phép.
Thay đổi

Icy Lemonade có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này. Vì vậy, nên truy cập trang web này thường xuyên để đọc các điều khoản và điều kiện này.

Thông tin công ty và liên hệ

Nhóm Eddbee AB, Hộp 7033, 402 31 Gothenburg

info@icyelemonade.com