skip to Main Content
Warunki

Pragniemy podkreślić, że zamawiając produkty/subskrypcje na naszej stronie internetowej, zgadzasz się na warunki i postanowienia. Zalecamy wydrukowanie regulaminu i zachowanie dokumentu na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości. Aby robić zakupy na www.IcyLemonade.com, musisz mieć ukończone 17 lat (USA). Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez osoby, które podały nieprawidłowe dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów cenowych.

Ogólnie

IcyLemonade.com to serwis oferujący wiele wydarzeń i wiele cyfrowych aplikacji randkowych, będący wizytówką EDDBEE GROUP AB w Szwecji. Założenie konta odbywa się poprzez odwiedzenie strony www.IcyLemonade.com lub pobranie aplikacji i zarejestrowanie konta, gdzie wybiera się subskrypcję. Abyś mógł czuć się pewny swojego zakupu, zawsze możesz skontaktować się z naszym wsparciem i obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej info@icylemonade.com, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zamówienia. Po rozpoczęciu subskrypcji użytkownik zobowiązuje się do monitorowania zarejestrowanego adresu e-mail, ponieważ wszelka komunikacja dotycząca subskrypcji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich. Podczas zakupów na stronie info@icylemonade.com płatność kartą jest przetwarzana przez Google lub Apple, bezpieczne rozwiązanie do płatności elektronicznych. Wszystkie informacje o kartach są przechowywane zgodnie z zasadami sieci kart. Żadne dane karty kredytowej nie są przechowywane w naszej bazie danych, nawet jeśli zdecydujesz się zapisać kartę do przyszłych zakupów. Jest on przechowywany w Google lub Apple. Na wyciągu bankowym może być napisane icylemonade.com lub EDDBEE GROUP AB. Płatności za miesięczne subskrypcje dokonywane są co miesiąc. W przypadku braku płatności subskrypcje są przenoszone do bezpłatnej subskrypcji.

Polityka zwrotów

Jako konsument masz 14 dni na odstąpienie od umowy zgodnie z ustawą o umowach zawieranych na odległość i umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa od momentu zamówienia usługi. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po rozpoczęciu korzystania z usługi, tj. po zarejestrowaniu informacji (konie, usługi, sprzęt, szkolenia, użytkownicy) w subskrypcji. W przypadku anulowania zamówienia lub anulowania subskrypcji miesięcznej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych podanych w potwierdzeniu zamówienia. Konto zostanie wówczas natychmiast zamknięte.

Potwierdzenie

Po otrzymaniu zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem i szczegółami zamówienia. Zachowaj potwierdzenie zamówienia, aby mieć je pod ręką na wypadek kontaktu z Icy Lemonade.

W przypadku sporu

W przypadku sporu, Krajowa Rada ds. Rozstrzygania Sporów Konsumenckich (ARN) postępuje zgodnie z procedurą.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały dostępne za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone przede wszystkim do celów ogólnych i nie stanowią porad ani zaleceń. Informacje te nie zawsze są wyczerpujące i aktualne. Mogą również wystąpić błędy i niedociągnięcia techniczne.

Eddbee Group AB nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały publikowane w serwisie przez innych użytkowników (tzw. materiały generowane przez użytkowników). W przypadku błędów w informacjach lub materiałach zamieszczonych na stronie Eddbee Group, użytkownik powinien skontaktować się z działem wsparcia Eddbee Group w celu poprawienia lub usunięcia tych informacji lub materiałów. Jednakże Eddbee Group AB zawsze usunie informacje lub materiały, które w oczywisty sposób naruszają czyjeś prawa autorskie lub są przestępstwem, jeśli Eddbee Group AB otrzyma informację o rozpowszechnianiu takich informacji lub materiałów na stronie internetowej.

Eddbee Group ma prawo do publikowania informacji wymienionych przez każdego członka w jego ogólnym profilu na Eddbee Group, a także w wiadomościach e-mail do innych członków Eddbee Group. Indywidualny członek nie ma prawa kopiować informacji zamieszczonych przez innych członków bez zgody danego członka i Grupy Eddbee. Niedozwolone jest również umieszczanie linków do konkretnych profili członków Grupy Eddbee na zewnętrznych stronach internetowych.

Grupa Eddbee nieustannie pracuje nad bezpieczeństwem IT. Niestety nie możemy jednak zagwarantować, że witryna jest wolna od szkodliwych składników. W związku z tym, dla własnego dobra, użytkownik proszony jest o nieudostępnianie swoich danych osobowych za pośrednictwem komunikatorów, nieużywanie linków w wiadomościach prywatnych ani nie pobieranie żadnego rodzaju oprogramowania. Eddbee Group nigdy nie prosi o podanie numeru ubezpieczenia społecznego lub informacji dotyczących płatności, ponieważ jesteśmy serwisem bezpłatnym.

Eddbee Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez korzystanie z naszych usług.

Warunki

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i wyłącznie w celu korzystania z Usług, Spółka niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na:

Zainstalować dowolną lub wszystkie aplikacje mobilne na jednym lub kilku urządzeniach mobilnych, które są własnością użytkownika, znajdują się pod jego kontrolą i spełniają minimalne specyfikacje firmy.
Zainstalować dowolne lub wszystkie aplikacje desktopowe na jednym lub kilku komputerach, które są własnością użytkownika, znajdują się pod jego kontrolą i spełniają minimalne specyfikacje firmy.
Wyświetlanie, przeglądanie i korzystanie z aplikacji oraz wszystkich powiązanych informacji dostarczonych przez firmę.
Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Usług w żaden inny sposób niż za pośrednictwem Witryn lub Aplikacji. Użytkownik wyraźnie zgadza się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Usług w jakikolwiek zautomatyzowany sposób (w tym między innymi za pomocą skryptów, botów, nieautoryzowanych aplikacji stron trzecich, pająków lub robotów indeksujących).

Użytkownik zgadza się, że w związku z korzystaniem z Aplikacji, Witryn i/lub Usług nie będzie naruszał żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji, zasad, rozporządzeń ani traktatów.

Użytkownik nie może łączyć się z Aplikacjami, Witrynami i/lub Usługami ani korzystać z nich w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach.

Usunąć wszelkie informacje o prawach własności z usług lub kopii oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez firmę (oprogramowanie).
Powodowanie, zezwalanie lub autoryzowanie modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub hakowania Aplikacji, Usług lub jakiegokolwiek oprogramowania.
Sprzedawanie, cedowanie, wynajmowanie, leasingowanie, działanie w charakterze biura usługowego lub przyznawanie praw do Aplikacji, Usług lub jakiegokolwiek oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, w drodze sublicencji, jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
składanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub zwodniczych oświadczeń lub zapewnień dotyczących Spółki i/lub Aplikacji, Witryn lub Usług.
Zabronione korzystanie z naszej aplikacji lub usług

Korzystając z naszej aplikacji lub usług, użytkownik nie może wykonywać następujących czynności:

Nękanie, znęcanie się, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność.
Przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.
Gromadzenie lub śledzenie danych osobowych innych osób.
Przesyłanie lub przekazywanie wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie aplikacji lub działanie naszych usług.
Dla wszystkich nielegalnych celów.
Zapraszanie innych do wykonywania lub uczestniczenia w nielegalnych działaniach.
Narusza międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia.
Narusza nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób.
Spam, phishing, pharm, pretext, spider, creep lub scrape.
W jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub w celu zakłócenia lub obejścia zabezpieczeń naszych usług.
Korzystać z aplikacji, stron internetowych i/lub usług w celu:

Opracowywanie, generowanie, przekazywanie lub przechowywanie informacji, które są nielegalne lub niezgodne z prawem, zniesławiające, szkodliwe, obraźliwe, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, zachęcające do zachowań uznanych za przestępcze.
Prowadzenie jakiejkolwiek niezamówionej komunikacji handlowej, która nie jest dozwolona przez obowiązujące prawo.
Poprawki

Icy Lemonade zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach. Dlatego zaleca się regularne odwiedzanie tej strony internetowej w celu zapoznania się z tymi warunkami.

Informacje o firmie i kontakt

Eddbee group AB, Box 7033, 402 31 Gothenburg, Szwecja.

info@icyelemonade.com