skip to Main Content
Podmínky

Rádi bychom zdůraznili, že objednáním produktů/předplatného z našich webových stránek souhlasíte s podmínkami. Doporučujeme vám vytisknout si podmínky a uložit si je pro případ, že byste je v budoucnu potřebovali. Chcete-li nakupovat na www.IcyLemonade.com, musí vám být 17 let (USA). Vyhrazujeme si právo zrušit objednávky osob, které uvedly nesprávné osobní údaje. Vyhrazujeme si právo na případné chyby v cenách.

Obecně

IcyLemonade.com je služba pro více událostí a více digitálních seznamovacích aplikací a je vlajkovou lodí společnosti EDDBEE GROUP AB ve Švédsku. Účet si založíte na adrese www.IcyLemonade.com nebo stažením aplikace a registrací účtu, kde si vyberete předplatné. Abyste si mohli být svým nákupem jisti, můžete se v případě jakýchkoli dotazů ohledně své objednávky obrátit na naši podporu a zákaznický servis prostřednictvím e-mailu info@icylemonade.com. Po zahájení předplatného se zavazujete sledovat svou registrovanou e-mailovou adresu, protože veškerá komunikace týkající se předplatného probíhá prostřednictvím e-mailu.

Ceny a platby

Všechny ceny jsou uvedeny v amerických dolarech. Při nakupování na info@icylemonade.com je platba kartou zpracována společností Google nebo Apple, což je bezpečné řešení pro elektronické platby. Všechny údaje o kartách jsou uchovávány v souladu s pravidly karetních sítí. V naší databázi se neukládají žádné údaje o kreditní kartě, a to ani v případě, že se rozhodnete kartu uložit pro budoucí nákupy. Je uložen u společnosti Google nebo Apple. Na vašem bankovním výpisu může být uvedeno icylemonade.com nebo EDDBEE GROUP AB. Platba za měsíční předplatné se provádí měsíčně. Pokud není provedena žádná platba, předplatné se převede na bezplatné předplatné.

Pravidla pro vracení zboží

Jako spotřebitel máte podle zákona o smlouvách uzavřených na dálku a smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory 14 dní na odstoupení od smlouvy od okamžiku, kdy jste si službu objednali. Právo na odstoupení od smlouvy končí v okamžiku, kdy začnete službu využívat, tj. v okamžiku, kdy jste zaregistrovali informace (koně, služby, vybavení, školení, uživatele) v rámci předplatného. Pokud zrušíte objednávku nebo chcete zrušit měsíční předplatné, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo kontaktních údajů uvedených v potvrzení objednávky. Poté váš účet okamžitě uzavřeme.

Potvrzení

Po přijetí objednávky vám bude zaslán potvrzovací e-mail s podrobnostmi o vaší objednávce. Potvrzení objednávky si uložte, abyste ji měli po ruce pro případ kontaktu s Icy Lemonade.

V případě sporu

V případě sporu se postupuje podle doporučení Národní rady pro řešení spotřebitelských sporů (ARN).

Omezení odpovědnosti

Veškerý materiál dostupný na těchto webových stránkách je určen především pro obecné účely a nepředstavuje radu ani doporučení. Informace nejsou vždy úplné a aktuální. Mohou se vyskytnout i chyby a technické nedostatky.

Společnost Eddbee Group AB neodpovídá za informace a materiály zveřejněné na službě jinými uživateli (tzv. materiály vytvořené uživateli). V případě chyb v informacích nebo materiálech společnosti Eddbee Group byste měli kontaktovat podporu společnosti Eddbee Group, pokud chcete informace nebo materiály opravit nebo odstranit. Společnost Eddbee Group AB však vždy odstraní informace nebo materiály, které zjevně porušují cizí autorská práva nebo jsou trestné, pokud společnost Eddbee Group AB obdrží informace o šíření takových informací nebo materiálů na webových stránkách.

Eddbee Group má právo zveřejnit informace uvedené každým členem v jeho obecném profilu na Eddbee Group a také v e-mailech ostatním členům Eddbee Group. Jednotliví členové nemají právo kopírovat informace zveřejněné jinými členy bez souhlasu příslušného člena a skupiny Eddbee. Rovněž není dovoleno odkazovat na konkrétní profily členů skupiny Eddbee Group na externích webových stránkách.

Společnost Eddbee Group neustále pracuje na zabezpečení IT. Bohužel nemůžeme zaručit, že webové stránky neobsahují škodlivé komponenty. Proto vás žádáme, abyste v zájmu vlastní bezpečnosti nikdy nesdělovali své osobní údaje prostřednictvím systémů pro zasílání zpráv, nesledovali odkazy v soukromých zprávách ani nestahovali žádný software. Společnost Eddbee Group nikdy nepožaduje vaše číslo sociálního pojištění ani platební údaje, protože se jedná o bezplatnou službu.

Společnost Eddbee Group neodpovídá za žádné škody způsobené přímo či nepřímo používáním našich služeb.

Podmínky

V souladu s podmínkami této smlouvy a výhradně za účelem používání služeb vám společnost tímto uděluje omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nesublicencovatelnou a nepřenosnou licenci na:

Nainstalovat libovolnou nebo všechny mobilní aplikace na jedno nebo více mobilních zařízení, která vlastníte, máte je pod kontrolou a splňují minimální specifikace společnosti.
Nainstalovat libovolné nebo všechny desktopové aplikace na jeden nebo více počítačů, které vlastníte, máte je pod kontrolou a které splňují minimální specifikace vaší společnosti.
Prohlížet, kontrolovat a používat aplikace a všechny související informace, které vám společnost poskytne.
Souhlasíte s tím, že nebudete mít přístup ke službám ani se o něj nebudete pokoušet jiným způsobem než prostřednictvím Stránek nebo Aplikací. Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat ke službám ani se o to pokoušet jakýmikoliv automatizovanými prostředky (mimo jiné včetně použití skriptů, robotů, neautorizovaných aplikací třetích stran, pavouků nebo crawlerů).

Souhlasíte s tím, že v souvislosti s používáním Aplikací, Webových stránek a/nebo Služeb neporušíte žádný platný zákon, nařízení, předpis, vyhlášku nebo smlouvu.

K aplikacím, webovým stránkám a/nebo službám se nesmíte připojovat ani je používat způsobem, který není výslovně povolen těmito podmínkami.

Odstranit ze služeb nebo kopií softwaru, které vám společnost poskytla (software), jakákoli upozornění o vlastnických právech.
způsobit, povolit nebo povolit úpravu, vytváření odvozených děl, překlad, zpětné inženýrství, dekompilaci, demontáž nebo hackování Aplikací, Služeb nebo jakéhokoli softwaru.
Prodej, postoupení, pronájem, leasing, působení jako servisní kancelář nebo poskytnutí práv k aplikacím, službám nebo jakémukoli softwaru, mimo jiné i prostřednictvím sublicence, jakékoli jiné osobě nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu společnosti.
činit jakákoli nepravdivá, zavádějící nebo klamavá prohlášení nebo prohlášení o Společnosti a/nebo Aplikacích, Webových stránkách nebo Službách.
Zakázané používání naší aplikace nebo služeb

Používáním naší aplikace nebo služeb máte zakázáno provádět následující činnosti:

obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení.
Poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací.
shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob.
nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní fungování aplikace nebo provoz našich služeb.
Pro všechny nelegální účely.
Nabádání ostatních k provádění nebo účasti na protiprávních činech.
Porušování mezinárodních, federálních, provinčních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních nařízení.
porušuje nebo porušuje naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob.
Spam, phishing, pharm, pretext, spider, creep nebo scrape.
k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům nebo k narušení či obcházení bezpečnostních prvků našich služeb.
Používejte aplikace, webové stránky a/nebo služby k:

vyvíjet, vytvářet, přenášet nebo ukládat informace, které jsou nezákonné nebo protiprávní, hanlivé, škodlivé, urážlivé, nenávistné, rasově nebo etnicky urážlivé, které podporují chování, jež by bylo považováno za trestné.
provádět jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení, která nejsou povolena platnými právními předpisy.
Změny

Icy Lemonade si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek. Doporučujeme proto pravidelně navštěvovat tyto webové stránky a přečíst si tyto podmínky.

Informace o společnosti a kontakt

Eddbee group AB, Box 7033, 402 31 Göteborg, Švédsko.

info@icyelemonade.com