skip to Main Content
Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na Icy Lemonade jako nebo Eddbee group AB na všech webových stránkách. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují při poskytování služeb a produktů společnosti Icy Lemonade v souvislosti s nákupy, otázkami zákaznického servisu, jinými kontakty se společností Icy Lemonade a návštěvami webových stránek.

Vaše osobní údaje jsou pro nás důležité

Společnost Icy Lemonade shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když navštívíte nebo nakoupíte na některé z našich webových stránek, případně kontaktujete společnost Icy Lemonade prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií. Společnost Icy Lemonade chrání vaše soukromí a zavazuje se k vysoké úrovni ochrany údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, proč a jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Popisuje také vaše práva a způsoby, jak je můžete uplatnit. Je pro nás důležité, abychom s osobními údaji, které nám jako zákazníci a čtenáři svěřujete, nakládali pečlivě, odpovědně, transparentně a v souladu se zákonem.

Kdo je zodpovědný za údaje, které shromažďujeme?

Společnost Icy Lemonade je správcem údajů, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů společností Icy Lemonade, a odpovídá za to, že toto zpracování probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace, které lze přímo či nepřímo přiřadit k žijící fyzické osobě. Příkladem osobních údajů je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a osobní identifikační číslo. Obrázky a zvukové záznamy jsou rovněž osobními údaji, i když nejsou uvedena jména. Šifrované údaje a různé typy elektronických identit (např. IP čísla) jsou osobními údaji, pokud je lze spojit s fyzickými osobami.

Odkud pocházejí vaše osobní údaje?

Hlavním zdrojem osobních údajů o vás jste vy sami, například informace, které nám poskytnete při přihlášení k odběru, při kontaktování e-mailem a při přijetí/odpovědi na e-mail. Osobní údaje vznikají také v důsledku čtení informací na našich webových stránkách, používání služeb a komunikace s námi. Můžeme například ukládat údaje o návštěvnících, návštěvnosti a další komunikační údaje. Příkladem takových osobních údajů je vaše IP adresa. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím tzv. souborů cookie a slouží k tomu, abychom vás poznali a mohli na vás cílit relevantní informace. K tomu potřebujeme váš souhlas. Toho dosáhnete tím, že při návštěvě našich webových stránek přijmete soubory cookie.

Příklady osobních údajů, které o vás shromažďujeme, pokud je potřebujeme.

Jméno a příjmení. Datum narození, pohlaví, státní příslušnost, povolání/zaměstnání/vzdělání, místo narození. Číslo sociálního pojištění (pouze při koupi ročního průkazu). Kontrola adresy podle SPAR. Kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefonní číslo). Informace o nákupu (např. který produkt/předplatné byl objednán). Ev. poznámky, které se rozhodnete opustit. Korespondence týkající se stížností.

Případová historie nákupů v Icy Lemonade. Soubory cookie

V souboru cookie je možné sledovat chování uživatele při prohlížení webu. Soubory cookie se používají k tomu, abyste jako návštěvník měli přístup k různým funkcím a mohli si přizpůsobit obsah newsletteru. Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu naší reklamy. Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, abychom mohli vést statistiky o tom, jak moc je web používán. Soubor cookie je textový soubor uložený ve vašem zařízení, aby webové stránky mohly rozpoznat vaše zařízení. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje. Existují dva typy souborů cookie, trvalé a dočasné (tzv. soubory cookie relace). Trvalé soubory cookie se ukládají do vašeho zařízení jako soubor na delší dobu, zatímco soubory cookie relace se do vašeho zařízení ukládají dočasně a používají se pouze po dobu prohlížení webu. Bude vymazána. Pokud chcete vědět, kdy vaše zařízení obdrží soubor cookie, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás na to upozornil. To vám umožní přijmout nebo odmítnout soubor cookie. Vaše zařízení lze také nastavit tak, aby odmítalo všechny soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, upozorňujeme, že některé funkce našich online služeb nebudou fungovat tak, jak mají.

Konkrétně o souhlasu s přímým marketingem

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas, budeme pravidelně zasílat a zveřejňovat informace a marketing na základě vašeho profilu prostřednictvím různých digitálních komunikačních kanálů. Zasílání marketingových sdělení od nás můžete kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko Odhlásit v e-mailové nebo SMS zprávě, kterou vám zašleme. Icy Lemonade je také možné kontaktovat prostřednictvím info@icylemonade.com a požádat o pomoc při odmítnutí naší komunikace.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou je nutné je uchovávat pro účely, pro které byly shromážděny. Společnost Icy Lemonade může údaje uchovávat déle, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných požadavků nebo pro ochranu právních zájmů společnosti Icy Lemonade, např.. pokud probíhá soudní řízení.

S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími společnostmi. Jedná se o osobní údaje zákazníků společnosti Eddbee group AB a o náš příspěvek.