skip to Main Content
Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy Icy Lemonade jako lub Eddbee group AB na wszystkich stronach internetowych. Polityka dotycząca danych osobowych ma zastosowanie, gdy Icy Lemonade świadczy usługi i produkty w związku z zakupami, kwestiami obsługi klienta, innymi kontaktami z Icy Lemonade i wizytami na stronie internetowej.

Twoje dane osobowe są dla nas ważne

Icy Lemonade gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają lub dokonują zakupu na jednej z naszych stron internetowych lub kontaktują się z Icy Lemonade za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych. Icy Lemonade chroni Twoją prywatność i zobowiązuje się do wysokiego poziomu ochrony danych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. Opisuje również prawa użytkownika i sposoby ich egzekwowania. Ważne jest dla nas, aby dane osobowe powierzane nam przez klientów i czytelników były przetwarzane w sposób ostrożny, odpowiedzialny, przejrzysty i zgodny z prawem.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzone przez nas dane?

Icy Lemonade jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Icy Lemonade i jest odpowiedzialna za zapewnienie, że takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać do żyjącej osoby fizycznej. Przykładami danych osobowych są imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i osobisty numer identyfikacyjny. Obrazy i nagrania audio również stanowią dane osobowe, nawet jeśli nie są wymienione z imienia i nazwiska. Zaszyfrowane dane i różne rodzaje tożsamości elektronicznej (np. numery IP) są danymi osobowymi, jeśli można je powiązać z osobami fizycznymi.

Skąd pochodzą dane osobowe użytkowników?

Głównym źródłem danych osobowych użytkownika jest on sam, np. informacje podawane podczas subskrypcji, kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz otrzymywania/odpowiadania na wiadomości e-mail. Dane osobowe są również tworzone w wyniku czytania informacji na naszej stronie internetowej, korzystania z usług i komunikowania się z nami. Możemy na przykład zapisywać dane odwiedzających, dane o ruchu i inne dane komunikacyjne. Przykładami takich danych osobowych są adres IP użytkownika. Informacje te są gromadzone za pomocą tak zwanych plików cookie i służą do poznania użytkownika, abyśmy mogli kierować do niego odpowiednie informacje. Aby to zrobić, potrzebujemy zgody użytkownika. Użytkownik akceptuje pliki cookie podczas odwiedzania naszej witryny.

Przykłady danych osobowych, które gromadzimy o użytkowniku, jeśli ich potrzebujemy

Imię i nazwisko. Data urodzenia, płeć, narodowość, zawód/zatrudnienie/wykształcenie, miejsce urodzenia. Numer ubezpieczenia społecznego (tylko w przypadku zakupu karnetu rocznego). Sprawdzenie adresu w SPAR. Dane kontaktowe (adres, adres e-mail i numer telefonu). Informacje o zakupie (np. który produkt/subskrypcja zostały zamówione). Ev. notatki, które zdecydujesz się opuścić. Korespondencja dotycząca skarg.

Historia zakupów w Icy Lemonade. Pliki cookie

W pliku cookie można zobaczyć/śledzić zachowanie użytkownika podczas przeglądania. Pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia odwiedzającym dostępu do różnych funkcji i dostosowania treści biuletynu. Używamy plików cookie do personalizowania treści naszych reklam. Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej, abyśmy mogli prowadzić statystyki dotyczące korzystania z sieci. Plik cookie to plik tekstowy przechowywany na urządzeniu użytkownika, dzięki któremu witryna może rozpoznać jego urządzenie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Istnieją dwa rodzaje plików cookie, stałe i tymczasowe (tzw. sesyjne pliki cookie). Stałe pliki cookie są przechowywane jako plik na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy sesyjne pliki cookie są tymczasowo umieszczane na urządzeniu i są używane tylko podczas przeglądania witryny przez użytkownika. Zostanie on usunięty. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy Twoje urządzenie otrzymuje plik cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby Cię o tym powiadamiała. Pozwala to zaakceptować lub odrzucić plik cookie. Urządzenie można również ustawić tak, aby odrzucało wszystkie pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie, pamiętaj, że niektóre funkcje naszych usług online nie będą już działać zgodnie z przeznaczeniem.

W szczególności zgoda na marketing bezpośredni

Pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, będziemy regularnie wysyłać i publikować informacje i działania marketingowe w oparciu o jego profil za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji cyfrowej. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub SMS. Możliwe jest również skontaktowanie się z Icy Lemonade za pośrednictwem info@icylemonade.com w celu uzyskania pomocy w odrzuceniu naszej komunikacji.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Icy Lemonade może przechowywać dane dłużej, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych lub ochrony interesów prawnych Icy Lemonade, np. jeśli trwa postępowanie sądowe.

Komu możemy udostępniać dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane innym firmom. Są to dane osobowe klientów Eddbee group AB i nasz wkład.