Ga naar hoofdinhoud
Voorwaarden

We willen benadrukken dat je door het bestellen van producten/abonnementen op onze website akkoord gaat met de algemene voorwaarden. We raden je aan de algemene voorwaarden af te drukken en het document te bewaren voor het geval je het in de toekomst nodig hebt. Om te winkelen op www.IcyLemonade.com moet je 17 jaar oud zijn (VS). We behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren van mensen die onjuiste persoonlijke informatie hebben verstrekt. We behouden ons het recht voor op eventuele prijsfouten.

In het algemeen

IcyLemonade.com is een multi-evenementenservice en meerdere digitale datingapps en is het vlaggenschip van EDDBEE GROUP AB in Zweden. Je start je account door naar www.IcyLemonade.com te gaan of de app te downloaden en je account te registreren, waar je een abonnement kiest. Zodat je je zeker voelt van je aankoop, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via e-mail info@icylemonade.com als je vragen hebt over je bestelling. Zodra u uw abonnement bent gestart, verplicht u zich om uw geregistreerde e-mailadres in de gaten te houden, aangezien alle communicatie met betrekking tot uw abonnement via e-mail verloopt.

Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in Amerikaanse dollars. Wanneer je winkelt op info@icylemonade.com, wordt je kaartbetaling verwerkt door Google of Apple, een veilige elektronische betaaloplossing. Alle kaartinformatie wordt opgeslagen in overeenstemming met de regels van de kaartnetwerken. Er worden geen creditcardgegevens opgeslagen in onze database, zelfs niet als je ervoor kiest om de kaart op te slaan voor toekomstige aankopen. Het wordt opgeslagen bij Google of Apple. Op je bankafschrift staat misschien icylemonade.com of EDDBEE GROUP AB. Betaling voor maandabonnementen vindt maandelijks plaats. Als er niet wordt betaald, worden de abonnementen overgezet naar een gratis abonnement.

Retourbeleid

Als consument heb je 14 dagen de tijd om te annuleren onder de Wet Koop op Afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten vanaf het moment dat je de dienst hebt besteld. Het herroepingsrecht eindigt wanneer je de dienst begint te gebruiken, d.w.z. wanneer je informatie (paarden, diensten, uitrusting, training, gebruikers) in je abonnement hebt geregistreerd. Als je je bestelling annuleert of een maandabonnement wilt opzeggen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of de contactgegevens in de orderbevestiging. We zullen je account dan onmiddellijk sluiten.

Bevestiging

Zodra je bestelling is ontvangen, ontvang je een bevestigingsmail met de details van je bestelling. Bewaar de orderbevestiging om bij de hand te hebben in geval van contact met Icy Lemonade.

Bij geschillen

In geval van een geschil wordt de Nationale Raad voor Geschillenbeslechting in Consumentenzaken (ARN) gevolgd.

Beperking van aansprakelijkheid

Al het materiaal dat beschikbaar is via de website is primair bedoeld voor algemene doeleinden en vormt geen advies of aanbeveling. De informatie is niet altijd volledig of up-to-date. Fouten en technische tekortkomingen kunnen ook voorkomen.

Eddbee Group AB is niet verantwoordelijk voor informatie en materiaal op de service gepubliceerd door andere gebruikers (zogenaamd door gebruikers gegenereerd materiaal). In geval van fouten in de informatie of het materiaal op Eddbee Group, moet je contact opnemen met Eddbee Group Support als je de informatie of het materiaal gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben. Eddbee Group AB zal echter altijd informatie of materiaal verwijderen dat duidelijk het auteursrecht van iemand anders schendt of crimineel is, als Eddbee Group AB informatie ontvangt over de verspreiding van dergelijke informatie of materiaal op de website.

Eddbee Group heeft het recht om de informatie van elk lid te publiceren in zijn/haar algemene profiel op Eddbee Group en in e-mails aan andere leden van Eddbee Group. Een individueel lid heeft niet het recht om informatie geplaatst door andere leden te kopiëren zonder toestemming van het betreffende lid en de Eddbee Group. Het is ook niet toegestaan om te linken naar specifieke profielen van leden van de Eddbee Group op externe websites.

Eddbee Group werkt voortdurend aan IT-beveiliging. Helaas kunnen we echter niet garanderen dat de website vrij is van schadelijke onderdelen. We vragen je daarom voor je eigen bestwil nooit je persoonlijke informatie te delen via berichtensystemen, of links te volgen via privéberichten of software van welke aard dan ook te downloaden. Eddbee Group vraagt nooit naar je burgerservicenummer of betalingsgegevens omdat we een gratis dienst zijn.

Eddbee Group is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van onze diensten.

Voorwaarden

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en met als enig doel het gebruik van de Diensten, verleent Bedrijf u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om:

Installeer alle of een deel van de mobiele apps op een of meer mobiele apparaten die uw eigendom zijn, onder uw controle staan en voldoen aan de minimumspecificaties van het bedrijf.
Installeer een of meer desktoptoepassingen op een of meer computers die jouw eigendom zijn, onder jouw controle staan en voldoen aan de minimumspecificaties van jouw bedrijf.
Bekijk, beoordeel en gebruik de apps en alle gerelateerde informatie die u door het bedrijf wordt verstrekt.
U stemt ermee in dat u zich geen toegang zult verschaffen, of zult proberen te verschaffen, tot de Diensten op een andere wijze dan via de Sites of Apps. Je stemt er specifiek mee in om op geen enkele geautomatiseerde wijze (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van scripts, bots, ongeautoriseerde apps van derden, spiders of crawlers) toegang te verkrijgen tot de Services, of pogingen daartoe te ondernemen.

U stemt ermee in dat u in verband met uw gebruik van de Apps, Websites en/of Diensten geen toepasselijke wet- of regelgeving, regel, verordening of verdrag zult schenden.

Het is u niet toegestaan verbinding te maken met de Apps, Websites en/of Diensten of deze te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is toegestaan.

Alle eigendomsverklaringen verwijderen van de diensten of kopieën van software die door het bedrijf aan u wordt geleverd (software).
veroorzaken, toestaan of autoriseren van de wijziging, creatie van afgeleide werken, vertaling, reverse engineering, decompilatie, demontage of hacking van de Apps, Diensten of enige software.
Het verkopen, toewijzen, verhuren, leasen, optreden als servicebureau of het verlenen van rechten op de Apps, Diensten of software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sublicentie, aan een andere persoon of entiteit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
Valse, misleidende of bedrieglijke verklaringen af te leggen over het Bedrijf en/of de Apps, Websites of Diensten.
Verboden gebruik van onze applicatie of diensten

Door gebruik te maken van onze applicatie of diensten is het verboden om het volgende te doen:

Intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap.
Valse of misleidende informatie verstrekken.
Persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of traceren.
Virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of verzenden die op enige wijze de werking van de applicatie of de werking van onze services zullen of kunnen beïnvloeden.
Voor alle illegale doeleinden.
Anderen uitnodigen om illegale handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen.
Schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen.
Inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Spam, phishing, pharm, pretext, spider, creep of scrape.
Voor obscene of immorele doeleinden; of om de beveiligingsfuncties van onze diensten te verstoren of te omzeilen.
Gebruik de apps, websites en/of diensten om:

Het ontwikkelen, genereren, verzenden of opslaan van informatie die illegaal of onwettig, lasterlijk, schadelijk, beledigend, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend is en die aanzet tot gedrag dat als crimineel zou worden beschouwd.
Voer geen ongevraagde commerciële communicatie uit die niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Wijzigingen

Icy Lemonade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze website regelmatig te bezoeken om deze voorwaarden te lezen.

Bedrijfsinformatie en contact

Eddbee group AB, Box 7033, 402 31 Göteborg, Zweden.

info@icyelemonade.com