skip to Main Content
Villkor

Vi vill betona att du godkänner villkoren genom att beställa produkter / prenumerationer från vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut villkoren och sparar dokumentet om du behöver det i framtiden. För att handla på www.IcyLemonade.com måste du ha fyllt 17 år (USA). Vi förbehåller oss rätten att avbryta beställningar från personer som har lämnat felaktig personlig information. Vi förbehåller oss rätten för eventuella prisfel som kan uppstå.

Generellt

IcyLemonade.com är en tjänst för flera evenemang och flera digitala dejting-appar och är det flaggskepp som tillhör EDDBEE GROUP AB i Sverige. Att starta ditt konto görs genom att besöka www.IcyLemonade.com eller ladda ner appen och registrera ditt konto, där du väljer en prenumeration. För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vår support och kundtjänst via e-post info@icylemonade.com om du har frågor om din beställning. Efter att du har startat din prenumeration åtar du dig att övervaka din registrerade e-postadress eftersom all kommunikation angående din prenumeration sker via e-post.

Priser och betalning

Alla priser anges i amerikanska dollar. När du handlar på info@icylemonade.com behandlas kortbetalningen av Google eller Apple, en säker elektronisk betallösning. All kortinformation lagras i enlighet med reglerna från kortnäten. Inget kreditkortsdata lagras i vår databas, även om du väljer att spara kortet för framtida köp. Det lagras hos Google eller Apple. Ditt kontoutdrag kan säga icylemonade.com eller EDDBEE GROUP AB. Betalning för månatliga prenumerationer görs månadsvis. Om ingen betalning görs överförs prenumerationerna till en gratis prenumeration.

Returpolicy

Som konsument har du 14 dagar på dig att ångra dig enligt distansavtalslagen och avtal utanför affärslokaler, från det att du beställde tjänsten. Ångerrätten upphör när du börjar använda tjänsten, dvs när du har registrerat information (hästar, tjänster, utrustning, träning, användare) i din prenumeration. Om du avbryter din beställning eller vill avbryta en månatlig prenumeration, kontakta oss via kontaktformuläret eller kontaktuppgifterna du fick via orderbekräftelsen. Vi kommer då att stänga ditt konto omedelbart.

Bekräftelse

När din beställning har mottagits kommer en bekräftelse att skickas via e-post med information om din beställning till dig. Spara beställningsbekräftelsen för att ha till hands i händelse av kontakt med Icy Lemonade.

Vid tvist

Vid en tvist följs Nationella nämnden för konsumenttvistrekommendationer (ARN).

Ansvarsbegränsning

Allt material som är tillgängligt via webbplatsen är främst avsett för allmänna ändamål och utgör inte råd eller rekommendationer. Informationen är inte alltid heltäckande eller uppdaterad. Fel och tekniska brister kan också förekomma.

Eddbee Group AB ansvarar inte för information och material på tjänsten publicerad av andra användare (så kallat användargenererat material). Vid fel i information eller material på Eddbee Group bör du kontakta Eddbee Group Support om du vill att informationen eller materialet ska rättas till eller tas bort. Eddbee Group AB tar dock alltid bort information eller material som uppenbarligen bryter mot någon annans upphovsrätt eller är kriminell om Eddbee Group AB får information om spridning av sådan information eller material på webbplatsen.

Eddbee Group har rätt att publicera den information som varje medlem listar i sin allmänna profil på Eddbee Group samt i e-postutskick till andra Eddbee Group-medlemmar. En enskild medlem har inte rätt att kopiera information som andra medlemmar har lagt upp utan respektive medlems och Eddbee Groups tillstånd. Det är heller inte tillåtet att länka till specifika medlemsprofiler på Eddbee Group på externa webbsidor.

Eddbee Group arbetar ständigt med IT-säkerhet. Tyvärr kan vi dock inte garantera att webbplatsen är fri från skadliga komponenter. Du ombeds därför, för din egen skull, att aldrig dela din personliga information via meddelandesystem, eller att följa länkar via privata meddelanden eller ladda ner programvara av något slag. Eddbee Group frågar aldrig efter ditt personnummer eller betalningsinformation eftersom vi är en tjänst som är gratis att använda.

Eddbee Group är inte ansvarigt för någon skada som orsakas direkt eller indirekt genom användningen av våra tjänster.

Villkor

I enlighet med villkoren och villkoren i detta avtal och i det enda syftet att använda tjänsterna, ger företaget dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar, icke-underlicenserbar, icke-överlåtbar licens till:

Installera någon eller alla mobilappar på en eller flera mobila enheter som ägs av dig, står under din kontroll och som uppfyller företagets minimispecifikationer.
Installera någon eller alla skrivbordsappar på en eller flera datorer som ägs av dig, står under din kontroll och som uppfyller företagets minimispecifikationer.
Se, granska och använd apparna och all relaterad information som företaget tillhandahåller dig.
Du samtycker till att inte komma åt, eller försöka få åtkomst till, tjänsterna på något annat sätt än via webbplatserna eller apparna. Du samtycker specifikt till att inte få åtkomst till, eller försöka få åtkomst till, tjänsterna på något automatiserat sätt (inklusive, utan begränsning, genom användning av skript, botar, obehöriga tredjepartsappar, spindlar eller sökrobotar).

Du samtycker till att du inte, i samband med din användning av apparna, webbplatserna och/eller tjänsterna, kommer att bryta mot någon tillämplig lag, förordning, regel, förordning eller fördrag.

Du får inte ansluta till eller använda apparna, webbplatserna och/eller tjänsterna på något sätt som inte uttryckligen tillåts av dessa villkor.

Ta bort alla äganderättsmeddelanden från tjänsterna eller kopior av programvara som tillhandahålls dig av företaget (programvara).
Orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, skapande av härledda verk, översättning, reverse engineering, dekompilering, demontering eller hackning av apparna, tjänsterna eller någon programvara.
Sälja, tilldela, hyra ut, leasa, agera som servicebyrå eller ge rättigheter till apparna, tjänsterna eller någon programvara, inklusive, utan begränsning, genom underlicens, till någon annan person eller enhet utan föregående skriftligt medgivande från företaget.
Gör några falska, vilseledande eller vilseledande uttalanden eller framställningar om företaget och/eller apparna, webbplatserna eller tjänsterna.
Förbjuden användning av vår applikation eller våra tjänster

Genom att använda vår applikation eller våra tjänster är du förbjuden att göra följande:

Trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder.
Skicka in falsk eller vilseledande information.
Samla in eller spåra andras personliga information.
Ladda upp eller överför virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka applikationens funktion eller drift av våra tjänster.
För alla olagliga syften.
Uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar.
Bryter mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar.
Gör intrång i eller kränker våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter.
Spam, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, kryp eller skrapa.
För något obscent eller omoraliskt syfte; eller för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i våra tjänster.
Använd apparna, webbplatserna och/eller tjänsterna för att:

Utveckla, generera, överföra eller lagra information som är olaglig eller olaglig, ärekränkande, skadlig, kränkande, hatisk, rasistiskt eller etniskt kränkande som uppmuntrar beteende som skulle anses vara brottsligt.
Utför all oönskad kommersiell kommunikation som inte är tillåten enligt tillämplig lag.
Ändringar

Icy Lemonade förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Det är därför tillrådligt att besöka denna webbplats regelbundet för att läsa dessa villkor.

Företagsinformation och kontakt

Eddbee group AB, Box 7033, 402 31 Göteborg

info@icyelemonade.com